Guido De Ville
(°1951) was tot zijn pensioen ondermeer chef van de afdeling Jeugd en Zeden bij de Gerechtelijke Politie en lesgever in verhoortechnieken aan verschillende politiescholen. Hij is houder van het Certificate Analytic Interview(VS) en Certificate Forensic Interviewing (Canada). Eerder verscheen van hem ‘Flik geflikt’ en ‘Het grote leugenboek’.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

zorro uitgeverij - Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme - e-mail: info@zorrobooks.be - BTW: BE 0830.913.282