Noël Maes
(1948) is Gitsenaar van afkomst maar woont al vele jaren in Heule. Werd al in 1976 medewerker van Kortrijks Handelsblad, werkte o.a. op de dienst public relations bij staaldraadbedrijf Bekaert en was daarna een kwarteeuw journalist en hoofdredacteur van Krant van West-Vlaanderen. Won de provinciale prijs 1980-81 van het Verbond van West-Vlaamse Heemkringen met een studie over de voornaamgeving in Kortrijk. Auteur van Een voornaam voor het leven. Hedendaagse voornaamgeving in Vlaanderen (1993). Medestichter van de heemkundige kring Langs d’Heuleboorden in Heule en eindredacteur van Heulespiegel. Heeft een levendige interesse voor het West-Vlaams dialect en is actief bij de vzw ’t Manneke uit de Mane als bestuurslid, tekstschrijver en sinds 2012 hoofdredacteur van de gelijknamige almanak.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

zorro uitgeverij - Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme - e-mail: info@zorrobooks.be - BTW: BE 0830.913.282