Het Nest
tussen waarheid en herinnering
Auteurs: Johan Debruyne
Paperback - 144 pag.
Afmetingen: 15,05x21,0cm
Prijs: €15,95
ISBN: 9789461680198
Alles kan de Brugse auteur Johan Debruyne (°1953) inspireren. Na een begeesterende carrière in het onderwijs blijft vooral het culturele leven hem inspireren, maar ook de sport, de evoluties in onze samenleving, schoonheid, het leven van de man in de straat, de dieren (waarvoor hij een onvoorwaardelijke liefde koestert) krijgen een plaats in zijn pennenvruchten.

Voor kranten schrijft hij niet meer, maar met wekelijkse regelmaat geeft hij vorm aan zijn visie op de dingen: de politiek, het wereldje van de kunst, de kleine kantjes, het gesjoemel in achterkamertjes, wat er om hem heen gebeurt… En steevast vormen zijn liefde voor schoonheid en de dieren een rode draad. Het is liefde die zijn weemoed verguldt.

De man die tientallen jaren over cultuur schreef, maar ook lang actief was in een sociale wijk, pent zijn gevoelens neer in een vloeiende, aanstekelijke, begrijpbare taal. Dat hij het leven van elke dag op zijn geheel eigen manier boetseert. Daarbij zijn kritiek niet spaart. Net zomin als hij zijn geboortestad Brugge heeft ontzien, telkens er weer bronzen onzin op straten en pleinen werd neergepoot.

De man die voor zijn scherpe pen ooit bekroond werd met de Gouden Hugo heeft zijn colère wat ingeruild voor nostalgie. Hij leeft vandaag, maar refereert graag naar vroeger. Naar zijn kommerloze jeugdjaren. Hij stelt zich vragen en verwoordt zijn gevoelens op een lyrische manier.
Zowat al wat hij vroeger heeft geschreven, is nu gebundeld in het boek “HET NEST TUSSEN WAARHEID EN HERINNERING”.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

zorro uitgeverij - Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme - e-mail: info@zorrobooks.be - BTW: BE 0830.913.282