Mensen achter Brugse kloostermuren
Brugse broeders, prekende paters, zorgende zuster
Auteurs: NIco Blontrock & Jean-Pierre Drubbel
Hardback - 224 pag.
Afmetingen: 17x22cm
Prijs: €24,95
ISBN: 9789461680372
Nico Blontrock, journalist voor Radio 2 West-Vlaanderen en voorzitter van het Kantcentrum vzw, en Jean-Pierre Drubbel, ere-hoofd Toerisme Brugge en viertalig stadsgids, mogen zich rasechte Bruggelingen noemen. Beiden zijn ook nog eens bestuurslid in het Comité voor Initiatief vzw, dat feesten allerhande in Brugge inricht. En ze zijn goede vrienden.
Zowat gelijktijdig liepen ze rond met het idee na te gaan of er achter de muren van de vele kloosters die de stad telt, en die ze soms alleen kenden vanwege het historisch of kunsthistorisch erfgoed, ook nog leven was. Tot hun verbazing stelden ze vast dat er nog nagenoeg dertig kloostergemeenschappen leven in Brugge.
Met opnametoestelletje en notaboek gewapend, belden ze bij kloosterdeuren aan. Zouden die voor hen opengaan? Zouden ze erin slagen te achterhalen hoe hun gastvrouw of gastheer ertoe gekomen is zich in een klooster terug te trekken? Was hun intrede een middel om haar/zijn idealen te verwezenlijken of dreven de omstandigheden hen naar hun roeping? Hoe staan ze tegenover de veranderingen die ook in het kloosterleven geslopen zijn en hoe leven zij anno 2014 in een sterk veranderde en veranderende maatschappij? Hoe zien ze de toekomst van hun gemeenschap? Hebben zij het ware geluk gevonden of hebben ze ‘iets’ gemist?
Nagenoeg alle kloosterdeuren gingen open, nagenoeg alle religieuzen deden hun verhaal. Eerlijk en met een open geest.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

zorro uitgeverij - Braambeierhoekstraat 5, 8340 Damme - e-mail: info@zorrobooks.be - BTW: BE 0830.913.282